Tarieven en Vergoedingen

RBCZ HBO Register van Beroeps-beoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Het register van RBCZ is openbaar. Alleen de kwaliteitstherapeuten van de aangesloten beroepsverenigingen worden hierin geregistreerd. Zij mogen de beschermde titel Registertherapeut BNG® voeren. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.


Tuchtrecht
Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: de stichting TBCZ (Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg). Dit tuchtrecht bestaat al sinds 1990 en heeft door de professionele en gedegen procedures een belangrijke plaats verworven binnen de natuurlijke gezondheidszorg.

 

Tuchtrecht en klachtenregeling
TBCZ richt zich alleen op het tuchtrecht. De beroepsvereniging hanteert zelf een uniforme klachtenregeling. De aard van de klacht bepaalt of het een zaak is voor het tuchtrecht of voor de klachtenregeling. Een tuchtrechtscollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling. Bij de klachtenregeling gaat het meestal om zaken die te maken hebben met de communicatie tussen therapeut en client, zoals bijvoorbeeld onjuiste nota's, niet nakomen van afspraken et cetera. Meer informatie over het tuchtrecht en de TBCZ is te vinden op de website van het RBCZ Meer informatie over de klachtenregeling is te vinden op de website van Het VVET

 

 

Vergoeding door zorgverzekeraars

 

De consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars.
Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de gekozen polis.

Informeer ook altijd zelf bij de zorgverzekeraar of de therapie wordt vergoed.
Voor de zorgverzekeraar valt dit onder de noemer 'Natuurgeneeskundige zorg of Energetische therapie'.

AGB-code PG van Wanrooij Busio: 90- 046946

AGB praktijk: 90-55554

Verbond Van Energetisch Therapeuten beroepsvereniging: 080004.

RBCZ Licentienummer : 206033R

K.vKoophandel Breda nr: 20125313


Na contante betaling/pin ontvangt de cliënt een factuur die ter declaratie kan worden ingediend.


Zoek je informatie over je teruggave van de zorgverzekeraar, klik dan de link hieronder aan.


ZORGVERZEKERAARS


PRIJSLIJST:

1e consult/intakegesprek van 1,5 uur € 68,25
Vervolgconsult van 1 uur € 55,00
Kinderconsult tot 12 jaar (50 min) € 45,00

Tarieven gelden

vanaf april 2017 

 

RBCZ

 

 

 

 

 

^ Naar boven